วัดชัยมงคลธรรมวราราม(ไหล่หินใหม่ ธ.)
กรุณา Log in เข้าสู่ระบบ
หรือ สมัครสมาชิก กับเราก่อน เพื่อเข้าสู่ระบบ


ขอบคุณที่มาเยือน
ขอให้ทุกท่าน เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ

ติดต่อ. วัดชัยมงคลธรรมวราราม(วัดไหล่หินใหม่ ธ.) ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทร. 0-5427-4011
วัดชัยมงคลธรรมวราราม(ไหล่หินใหม่ ธ.)
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
ข่าวประชาสัมพันธ์
วัดชัยมงคลฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาพอเพียง >>รายละเอียด
ธรรมะสว่างใจเรื่องร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งและสังคมคุณธรรม>>รายละเอียด
เชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำวัตรเช้า(05.00 น.)-เย็น(20.00 น.)

เพิ่มเติม ข่าวโครงการ  ข่าวกิจกรรม
ค้นหา
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search


โครงการพลังงานทดแทน จักนยานปั่นไฟ

Go down

โครงการพลังงานทดแทน จักนยานปั่นไฟ Empty โครงการพลังงานทดแทน จักนยานปั่นไฟ

ตั้งหัวข้อ by chaimongkol on Thu Jul 16, 2009 1:53 am

โครงการพลังงานทดแทน
จักรยานเพื่อการออกกำลังกายและผลิตไฟฟ้า

ที่มาและความสำคัญ
เนื่องจากปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด และอีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น นำไปแปลงเป็นพลังงานความร้อน, ความเย็น, หมุนมอตอร์, ใช้กับระบบแสงสว่าง และใช้งานต่างๆ ได้อีกมากมาย

กระบวนการผลิตไฟฟ้ามีด้วยกันหลักๆ คือ
1. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนโดยใช้พลังงานจากซากพืชซากสัตว์หรือนิวเคลียร์
2. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโดยใช้น้ำที่กักเก็บไว้ในเขื่อน
3. การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม คลื่น น้ำขึ้นน้ำลง และพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่จะถูกผลิตจากพลังงานความร้อนโดยที่ใช้วัตถุดิบคือ พลังงานจากซากพืชซากสัตว์ใช้เวลาในการย่อยสลายเป็นเวลานาน จนกว่าจะได้เท่ากับปริมาณที่เราใช้ไปในช่วง 100 ปีมานี้ จากแนวโน้มนี้แสดงให้เห็นว่า พลังงานจากซากพืชซากสัตว์ในอนาคตอาจจะไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้อีกต่อไป ดังนั้นเราจึงมองหาพลังงานทดแทนมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า ที่ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
พลังงานทดแทนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานจากลม จากการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทั้งด้านต้นทุน , สถานที่และประสิทธิภาพของอุปกรณ์เห็นว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเหมาะสมที่สุด การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมใช้ต้นทุนต่ำและสามารถควบคุมการผลิตไฟฟ้าได้ง่ายกว่า แต่เนื่องจากสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งนั้นก็ยังมีความเร็วลมต่ำก็จะทำให้ได้พลังงานที่ต่ำลงด้วย เราจึงมองหาแนวทางที่จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ โดยทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดังนั้น เราจึงแลเห็นถึงสุขภาพร่างกายของคนในชุมชนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น หนุ่ม สาว วัยกลางคน หรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงคิดที่จะทำอุปกรณ์ที่ช่วยให้คนในชุมขนได้พากันมาออกกำลังกาย และได้ประโยชน์จากการออกกำลังกาย โดยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วยังได้รับประโยชน์จากการออกกำลังควบคู่กันไป ทางเราจึงคิดโครงการทำจักรยานออกกำลังกายที่สามารถผลิตไฟฟ้าเก็บไว้ใช้ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า การทำกังหันลมผลิตไฟฟ้านั้น สถานที่ในการติดตั้งเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่ง จากการที่ยังมีปัญหาเรื่องสถานที่ที่มีความเหมาะสมในการติดตั้ง จึงตัดสินใจทำโครงการนี้ขึ้นมา โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในรูปแบบโครงสร้างที่ใช้กับกังหันลม แต่ได้ตัดส่วนที่เป็นใบพัดสำหรับรับพลังงานลม แล้วนำส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้มาประยุกต์ใช้กับโครงสร้างที่เป็นรถจักยานแทน

ส่วนประกอบที่สำคัญของจักรยานผลิตไฟฟ้า
1.โครงสร้างจักรยานเพื่อการออกกำลังกาย
2.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
3.วงจร Control charge
4.แบตเตอรี่ (Storage)
5.Inverter (DC to AC)

จุดประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อให้คนในชุมชนรักการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
2.สามารถผลิตไฟฟ้าใช้งานเองได้
3.เพื่อแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินไฟฟ้าดับ สามารถสำรองไฟใช้งานได้
4.สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าบางส่วนได้
5.เพื่อเป็นแหล่งศึกษานวัตกรรมใหม่ของชุมชน สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
6. เพื่อให้คนในชุมชนมีจิตสำนึกช่วยกันประหยัดไฟฟ้า และใส่ใจกับพลังงานทดแทนมากขึ้น
7.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการนี้ให้ดีขึ้นต่อไป

ขอบเขตของโครงการ
1.ศึกษาและออกแบบจักรยานออกกำลังกาย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
2.ประกอบส่วนต่างๆ ของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยจักรยานออกกำลังกาย สามารถนำมาใช้งานได้จริง
3.ศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานนี้ต่อไป

แนวทางการดำเนินงาน
การดำเนินโครงการเรื่องพลังงานทดแทนนี้ โดยเริ่มจากการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับการทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ประกอบกับจักรยานใช้ออกกำลังกายและส่วนประกอบชิ้นส่วนต่างๆของระบบที่จะนำมาใช้กับจักรยานออกกำลังกายนี้เพื่อนำไปใช้งานได้จริง และทำการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการทำงานตามที่ได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว ลงมือสร้างชิ้นงานที่ได้ทำการออกแบบไว้จนแล้วเสร็จและทำการทดสอบการทำงานของระบบเพื่อหาข้อบกพร่องและทำการบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อนำมาทำการวิเคราะห์การทำงานและนำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพการทำงานตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการแล้วนำไปใช้งานจริงต่อไป

chaimongkol
Admin

จำนวนข้อความ : 54
Join date : 03/06/2009
ที่อยู่ : ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

http://chaimongkol.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

โครงการพลังงานทดแทน จักนยานปั่นไฟ Empty Re: โครงการพลังงานทดแทน จักนยานปั่นไฟ

ตั้งหัวข้อ by chaimongkol on Thu Jul 16, 2009 1:54 am

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
1.ปั่นจักรยานออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้น
2.ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นเองจากการผลิตไฟฟ้าของจักรยานออกกำลังกาย
3.ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าได้ส่วนหนึ่ง
4.มีไฟฟ้าสำรองไว้ใช้งาน เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าดับ
5.เป็นสถานที่ที่สามารถเข้ามาศึกษานวัตกรรมใหม่ในเรื่องของพลังงานทดแทนของชุมชน สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้
ที่สนใจทั่วไป
6.ส่งผลให้คนในชุมชนมีจิตสำนึกช่วยกันประหยัดไฟฟ้า และใส่ใจกับพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น
7.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการนี้ให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

chaimongkol
Admin

จำนวนข้อความ : 54
Join date : 03/06/2009
ที่อยู่ : ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

http://chaimongkol.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

โครงการพลังงานทดแทน จักนยานปั่นไฟ Empty Re: โครงการพลังงานทดแทน จักนยานปั่นไฟ

ตั้งหัวข้อ by sdaumohm on Thu Jul 30, 2009 10:57 am

ขอวงจรการต่อได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ

sdaumohm

จำนวนข้อความ : 1
Join date : 30/07/2009

ขึ้นไปข้างบน Go down

โครงการพลังงานทดแทน จักนยานปั่นไฟ Empty Re: โครงการพลังงานทดแทน จักนยานปั่นไฟ

ตั้งหัวข้อ by chaimongkol on Tue Aug 04, 2009 8:50 pm

นึกภาพเอาเองนะครับ

จักรยาน(ล้อหลังเป็นเจน)+Control Charge+Bat+Inverter>>ใช้กับเครื่องใช้ AC

ประมาณนี้ครับ ไม่รู้ว่าใช่ที่คุณ sdaumohm ต้องการรึป่าว ตอนนี้ก็ออกแบบอยู่ครับ ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะออกมารูปแบบไหนดี แนะนำได้นะ

chaimongkol
Admin

จำนวนข้อความ : 54
Join date : 03/06/2009
ที่อยู่ : ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

http://chaimongkol.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

โครงการพลังงานทดแทน จักนยานปั่นไฟ Empty ขอรายละเอียดกานทำจักรยาน ที่ครับ

ตั้งหัวข้อ by sitthan on Sun Aug 16, 2009 4:43 pm

ผมเป็นนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


ผมอยากทราบถึงรายละเอียดวิธีทำจักรยาน ครับ เป็นส่วนหนึ่งในการวิจัย พัฒนา โครงงานของผม


รบกวนที่นะงับ sitthan_peach@hotmail.com

sitthan

จำนวนข้อความ : 1
Join date : 16/08/2009

ขึ้นไปข้างบน Go down

โครงการพลังงานทดแทน จักนยานปั่นไฟ Empty Re: โครงการพลังงานทดแทน จักนยานปั่นไฟ

ตั้งหัวข้อ by chaimongkol on Thu Sep 17, 2009 11:22 pm

สวัสดีครับน้อง

ไม่เกริ่นไรมาก เข้าเรื่องเลยนะ
ตัวจักรยานนะ น้องอาจจะเอาจักรยานเก่ามาดัดแปลงเอง หรือจะอ็อกเองก็ได้ มันก็แล้วแต่น้องจะออกแบบโครงสร้าง รูปลักษณ์ของจักรยานนะ ว่าอยากจะให้มันเป็นแบบไหน แต่ถ้าอยากประหยัดเวลาในการทำ ก็คงใช้จกรยานเก่าๆ เอานะ ลื้อล้อหลังออก แล้วเตรียมอ็อกเพลาของเราใหม่เอาเอง มันก็คือแกนหมุนของไอ้ตัว Gen นั่นแหละ(bearing) ที่พี่จะทำ คือ ทำ Gen เอง แต่รูปร่างน่าตา คงไม่เหมือน generator ที่น้องเคยเห็นทั่วไป
ที่จะทำคือ นำเอาส่วนของ gen ที่ใช้ทำกังหันลมกัน น่าจะเคยเห็นนะ คง search หาข้อมูลมาบ้างแล้วนะ มีฝรั่งก็ทำกันหนะ แค่เอาส่วนที่เป็นใบพัดออก ที่เหลือเราก็เอามาใช้กับจักรยานปั่นไฟ แทนที่จะใช้แรงลม แต่เป็นแรงปั่นของเราเอง โปรเจ็คนี้ อาศัยความรู้บางส่วนจากวิชา Machine นะ มาเกี่ยวข้องกับส่วนที่ต้องใช้คำนวณเพื่อ design Gen เรื่อง permanent Magnet, Motor, Gen ใช้ในการคำนวณ Output Voltage, rpm ของ gen ว่า เท่านี้รอบไฟจะออกมาเท่าไร ประมาณนี้ เป็นหน้าที่ของน้องนะ ยิ่งพยายามหาข้อมูลเยอะ ความรู้ยิ่งเยอะ อาจจะเจออะไรดีๆ ก็ได้นะ 555
ตัว Gen สรุปเลยนะ ใช้แผ่นเหล็ก แม่เหล็กถาวร ขดลวด เรซิน สายไฟ
โดยแม่เหล็กติดแผ่นเหล็ก เป็นส่วนของ Rotor และขดลวดเป็นส่วนของ Stator ส่วนที่น้องจะต้องยึดกับ Bearing คือ แผ่นเหล็กนั่นเอง(Rotor) ส่วน Stator นั้นจะอยู่กับที่ ต่อสายไฟจากขดลวดออกมาอีกที รายละเอียด จะตามมาคราวๆ ประมาณนี้นะ

chaimongkol
Admin

จำนวนข้อความ : 54
Join date : 03/06/2009
ที่อยู่ : ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

http://chaimongkol.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

โครงการพลังงานทดแทน จักนยานปั่นไฟ Empty Re: โครงการพลังงานทดแทน จักนยานปั่นไฟ

ตั้งหัวข้อ by aosk on Mon Jan 31, 2011 10:25 am

ขอรายการวัสดุอุปกรได้หรือปล่าวคับ

aosk

จำนวนข้อความ : 1
Join date : 31/01/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

โครงการพลังงานทดแทน จักนยานปั่นไฟ Empty Re: โครงการพลังงานทดแทน จักนยานปั่นไฟ

ตั้งหัวข้อ by chaimongkol on Mon Mar 07, 2011 7:53 pm

aosk พิมพ์ว่า:ขอรายการวัสดุอุปกรได้หรือปล่าวคับ

ได้ครับ ตามนี้เลย
1.แผ่นเหล็กกลม
2.ลวดทองแดง
3.แม่เหล็ก
4.เครื่องพันขดลวด
5.เรซิน
6.ดุมล้อรถ
7.วงจรชาร์จ
8.แบตเตอรี่
9.Inverter
10.โครงสร้างเหล็กสำหรับทำฐาน
11.จักรยานเก่า
12.แบบสำหรับหล่อชุด Rotor&Stator
13.Accessories อื่นๆ

ร้านเหล็ก บ้านหม้อ เชียงกง ร้านขายของเก่า มีครับ

chaimongkol
Admin

จำนวนข้อความ : 54
Join date : 03/06/2009
ที่อยู่ : ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

http://chaimongkol.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

โครงการพลังงานทดแทน จักนยานปั่นไฟ Empty Re: โครงการพลังงานทดแทน จักนยานปั่นไฟ

ตั้งหัวข้อ by Dorenatt on Thu Jun 02, 2011 6:54 am

พี่คะ
ขอรบกวนให้พี่ช่วยบอกราคาของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้โดยประมาณหน่อยน่ะค่ะ
พอดีสนใจที่จะทำ แต่ไม่มีความรู้สักเท่าไหร่
ถึงอย่างไรก็อยากจะลองทำดูค่ะ ถ้าราคารวมของวัสดุอุปกรณ์ไม่มากไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

Dorenatt

จำนวนข้อความ : 1
Join date : 02/06/2011

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ